“Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekten. Het is veel meer het hebben van voldoende energie en veerkracht om met alledaagse fysieke, mentale en emotionele uitdagingen om te gaan.”

– Machteld Huber grondlegger Positieve Gezondheid

 

Geen wachtlijst!

Eerstvolgende GLI COOL-programma starten op

vrijdagochtend 6 september en dinsdagmiddag 10 september

Klik hier voor een vrijblijvende intake

Gecontracteerd met alle zorgverzekeraars, wordt volledig vergoed.

Leefstijl

Herken jij ook dat afvallen niet makkelijk is en op gewicht blijven na een dieet een grote uitdaging is? Je bent zeker niet de enige en dat komt omdat er overal eten en drinken om ons heen is. Maar ook omdat we steeds meer mogelijkheden tot onze beschikking hebben die ervoor zorgen, dat we minder hoeven te bewegen zoals de bus, auto, roltrappen, lift enz. Daarnaast ervaren we stress omdat we zoveel van onszelf en van elkaar verwachten.

Weet je dat stress en slaapgebrek een slechte invloed heeft op je gewicht? Als je last hebt van stress en vermoeidheid, slaat je lichaam meer vet op, heb je meer zin in zoetigheid en je hebt minder zin in gezond eten klaarmaken of om te gaan bewegen.

Als je weinig beweegt, dan slaap je slechter. Stress, vermoeidheid, eetgewoonten en bewegen hebben dus met elkaar te maken. Daarom is het zo belangrijk dat je bij het afvallen echt je gewoonten aanpast. Anders verdwijnen je goede voornemens langzaam in de dagelijkse beslommeringen en wordt de kans groter dat het niet lukt.

Bij een gezonde leefstijl horen vaak nieuwe gewoonten en daarvoor is het nodig om ander gedrag aan te leren op meerdere vlakken zoals: betere eetgewoontes, meer bewegen, minder stress, meer energie, beter voor jezelf zorgen, vriendelijk ‘nee’ leren zeggen, eerder naar bed gaan ect.

Dit hoef jij niet alleen te doen! Vanuit de basiszorg kun jij een GLI Cool-programma volgen, onder leiding van een geaccrediteerd leefstijlcoach. Want juist een leefstijlcoach weet hoe lastig het kan zijn om gedrag te veranderen en kan jou leren hoe jij je gewoonten kunt aanpassen, zodat het voor jou een automatisme wordt.

 

Ellen van Duijnen lifestijl coach almere
Ellen van Duijnen Cool Coach Almere

Wat houdt het Cool-programma in?

Je komt in aanmerking voor het GLI Cool-programma (coaching op leefstijl) als je een BMI van 25 hebt en (een verhoogd risico op) diabetes, hart- en vaatziekten of een buikomvang groter dan 102 cm bij mannen en 88 cm bij vrouwen hebt. Of een BMI boven 30.

Bereken hier je BMI: bmi-meter

De kosten voor het GLI Cool-programma worden volledig vergoed uit de basisverzekering en is voor jou gratis. Je hebt alleen een doorverwijzing van je huisarts nodig. Leefstijlxpert declareerd voor jou via Zohealthy of Zorggroep Almere.

Het GLI Cool-programma is geen dieet, maar gericht op duurzame gedragsverandering en meetbare verbetering in jouw leefstijl. Centraal staan: basiskennis over leefstijl, jouw motivatie, valkuilen en belemmeringen. Je leert zelf bewuste en gezonde keuzes te maken op basis van wat bij jou past en dat doen we stap voor stap. Met als resultaat een positieve verandering op bijvoorbeeld je gewicht, vetpercentage, middelomtrek, bloed glucose of cholesterol.

Informatie over het CooL-programma

Doel

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie
(GLI) die wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de deelnemer.

Doelgroep

Het CooL-programma is gericht op: ·
1. Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2), cardiovasculaire aandoeningen, artrose of
slaapapneu of met verhoogde buikomvang (≥ 102 cm bij mannen en ≥ 88 cm bij vrouwen)
2. Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30).
Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een (potentiële) deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en verwijst door naar het CooL-programma.
Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Opzet

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Het programma start met een intake van één uur, daarna volgen verspreid over 2 jaar 16 groepsbijeenkomsten en 6 uur individuele contacttijd.
In het basisprogramma is er frequenter contact met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen de contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op gedragsverandering. In het onderhouds- programma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. Tijdens het programma worden de achtergronden en oorzaken van de ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een individueel afgestemd leefstijltraject doorlopen.

Open interventie

Het CooL-programma wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach zoals dat is vastgesteld door de BLCN.
Deze professional heeft de flexibiliteit om bij het uitvoeren van het programma die inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij de betreffende groep. Zo kan er bijvoorbeeld verschil zijn in levensfase, culturele achtergrond of reeds bestaande gezondheidsvaardigheden.
Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Einddoelstellingen

Vanwege het open karakter van de CooL-interventie is het van belang dat de einddoel- stellingen van het CooL-programma specifiek zijn vastgelegd om te borgen dat het aangeboden programma voldoet aan de kwaliteitsstandaard die noodzakelijk is om de gewenste effectiviteit te realiseren en de beoogde uitkomst van het CooL-programma te realiseren. De einddoelstellingen omschrijven op welke vragen deelnemers –na het doorlopen van het CooL-programma- zelfstandig een antwoord moeten kunnen geven en liggen op de volgende aandachtsgebieden:
• Doelen en motivatie
• Aspecten van een gezonde leefstijl
• (Blijvende) gedragsverandering
• Persoonlijke ontwikkeling
• Sociale context
De einddoelstellingen worden toegelicht aan CooL-coaches in het startpakket.
Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Aanpak

De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag.
Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met ondersteuning van de leefstijlcoach. De deelnemer koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven.
Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.
Om de kans op gedragsbehoud te vergroten is het van groot belang dat de acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de leefstijlcoach is daarbij niet adviserend maar vooral coachend, niet voorschrijvend maar vooral richtinggevend.
Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Aansluiting sociaal domein

De uitvoerende professional vervult een verbindende rol tussen het zorg- en maatschappelijke domein door niet alleen in nauw contact te staan met de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige, maar ook met de relevante gemeentelijke functionarissen, zoals buurtsportcoaches en professionals op het gebied van welzijn. Het is van belang dat de professional voldoende kennis heeft van de sociale kaart van zijn regio zodat de leefstijlcoach als spin-in-het web voor de deelnemers kan fungeren en kan doorverwijzen waar nodig.
Er is een goede verbinding met het lokale sportaanbod, bij voorkeur door de betrokkenheid van de buurtsportcoach in de sessie rondom beweging en door inschakelen van de buurtsportcoach bij individuele beweegvragen van de deelnemers. Tijdens alle contactmomenten blijft de leefstijlcoach alert op de mogelijk toegevoegde waarde van samenwerking met partners uit het publieke domein zoals gemeentelijk sport- en beweegaanbod en welzijnswerk. Zo kan bijvoorbeeld een deelnemer die zich verder wil verdiepen in ontspanningsmogelijkheden worden geattendeerd op yogascholen of mindfulness trainers in de buurt; een deelnemer die met financiële problemen kampt kan worden geattendeerd op een financiële coach; een deelnemer met beperkte sociale contacten kan gewezen worden op sociale initiatieven die bij zijn belangstelling aansluiten. Waar de specifieke hulpvraag van de deelnemer het expertisegebied van de leefstijlcoach overstijgt worden deelnemers doorverwezen naar andere zorgprofessionals. Een voorbeeld is een deelnemer met DM 2 die specifieke vragen heeft rondom een koolhydraatarm dieet, die wordt doorverwezen naar een diëtist.
Expertisecentrum Leefstijlinterventies

Op zoek naar meer informatie: Klik hier

Het Cool-programma is gericht op duurzame verandering op lange termijn.

 • Voor jou zijn er geen kosten, wel verwachten wij inzet om het gehele programma van 2 jaar te volbrengen
 • Gericht op het verbeteren van je algehele leefstijl, met als doel blijvend gewicht te verliezen.
 • Alle bijeenkomsten worden verzorgd door een gekwalificeerde leefstijlcoach.
 • Iedereen vanaf 16 jaar met een BMI vanaf 25 en die gemotiveerd is om het hele programma te volbrengen is welkom. Kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering zónder eigen risico.
 • Het programma bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma en duurt in totaal 2 jaar. Beide onderdelen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten
 • Er wordt gestart met een intake en aan het einde vindt een eindgesprek plaats.
 • Er is maandelijks een groepsbijeenkomst van 90 minuten met gemiddeld 10 tot 12 deelnemers en 3 individuele gesprekken van 45 minuten.
 • Naast betere eetgewoontes en meer beweging is er aandacht voor slaap & ontspanning, stress, vitaliteit, timemanagement, terugval en werk & privé balans.

In het kort:

De criteria om mee te kunnen doen:

​Overgewicht (BMI 25-30) en met (verhoogd risico op):

 • Cardiovasculaire aandoeningen (HVZ)
 • Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
 • Slaapapneu
 • Artrose
 • Buikomvang > 88 (vrouw), >102 (man)

Of: een BMI > 30

Goed om te weten:

 • Wij zijn voor het uitvoeren van het GLI CooL-programma (GLI Almere) gecontracteerd bij ZoHealthy Leefstijl & Preventie.
 • ZoHealthy Leefstijl & Preventie heeft een contract met alle zorgverzekeraars en zij verzorgen de declaratie bij jouw zorgverzekeraar.
 • Soms gebeurt het, dat wanneer je contact opneemt met jouw zorgverzekeraar, er gezegd wordt dat LeefstijlXpert niet gecontracteerd is. Maar dit zijn wij via ZoHealthy Leefstijl & Preventie wel.
 • Het kan dus voorkomen dat wanneer jij je zorgverzekeraar belt dat LeefstijlXpert of ‘Ellen van Duijnen’ niet voorkomt in het overzicht van vergoedingen van jouw zorgverzekeraar. Weet dan dat dit klopt, omdat wij declareren via ZoHealthy Leefstijl & Preventie.
 • Je huisarts kan via ZorgDomein jouw verwijzing rechtstreeks sturen naar LeefstijlXpert. Daarbij maakt het niet uit welke huisarts je hebt. Iedere huisarts kan doorverwijzen naar LeefstijlXpert, als het om Cool gaat.
 • Er zijn voor jou geen kosten verbonden aan het GLI Cool-programma bij LeefstijlXpert, als je een verwijzing van je huisarts hebt.
 • Het programma is niet vrijblijvend, wij verwachten commitment en motivatie.
 • Wij hebben geen wachtlijst, je kunt op korte termijn starten voor de GLI Almere.

 

Voor meer informatie of inschrijven voor het Cool-programma click hier

 

Leefstijl-coaching op maat

Coaching is persoonlijk en afhankelijk van jouw doelen. Wat maakt mij een goede coach? Een erkende coachopleiding, waar verzekeraars mee samenwerken, is natuurlijk belangrijk maar het gaat ook om de persoon. Wat heb jij nodig en waar voel jij je goed bij? Mijn stijl wordt omschreven als rustig, vriendelijk, integer, gelijkwaardig en kritisch indien nodig.

We gaan niet zozeer op zoek naar de oorzaken maar veel meer naar de oplossing. Wat werkt voor jou? Hiermee gaan we aan het werk en maak jij stap voor stap vooruitgang.
Als coach maak ik gebruik van diverse evidence based technieken. In mijn geval is dat Positieve gezondheid van dr. Machteld Huber, oplossingsgericht coachen, motiverende gespreksvoering ontwikkelt door Miller en Rollnick (2014) en NLP (Neuro linguïstische programmeren).

De ervaring heeft mij geleerd dat 6-10 coaching-sessies een goede richtlijn zijn om blijvend succes te halen.
• We starten met een vrijblijvende intake, wat wil je bereiken? Daarna:
• Eerste coaching sessie, circa 70 min, 89,-
• Vervolgsessie, circa 45 min, 65,-

Bel gerust met vragen en voor meer informatie tel 06-53294493 of mail naar: ellenvanduijnen@leefstijlxpert.nl

Ellen van Duijnen leefstijlcoach Almere

Over mij, HI!

Leuk dat je me hebt gevonden! De reden dat ik LeefstijlXpert ben gestart, is omdat ik graag mijn kennis en ervaring met jou wil delen en jou kan laten ervaren wat een goede leefstijl voor jou kan betekenen.
Ik ben opgeleid tot post hbo-leefstijlcoach aan de Brickhouse Academy, ik ben HBO Toegepast Psycholoog en Gecertificeerd NLP trainer en coach.
Zelf ben ik ook ervaringsdeskundige. Als kind en puber was ik slank, maar toen ik op mijzelf ging wonen kwamen de kilo’s er gestaag aan. Ik ging anders eten, veel meer snoepen en kreeg onbedwingbare eetbuien. Het was de start van jaren diëten. Ik viel af, maar als ik stopte kwam ik net zo hard weer aan. Ik raakte in 2011 uitgeput, woog te veel en was te vaak moe, maar ik deed mijn best om alle ballen in de lucht te houden.

 Ik ging van alles uitproberen: keto, koolhydraatarm, Paleo en ook dat hielp maar voor een tijd. Toen ik naar de huisarts ging voor bloedafname was mijn LDL-cholesterol sterk verhoogd en ook mijn bloeddruk was te hoog. Het vettere en eenzijdige voedsel had zijn sporen achter gelaten.

Ik ging inzien hoe belangrijk bewegen en gezonde onbewerkte voeding was, nam meer rust en ging beter voor mijzelf zorgen. Langzamerhand verdwenen de kilo’s en werden mijn waarden weer normaal.

Ik ben van mening dat ons veel wordt aangeboden een in onze ‘obesogene’ omgeving die ons traint om veel en vooral door de dag heen te eten. Ik zie onze omgeving als een omgeving die bovendien veel van ons eist: snel, gefocust, gezond en bovenal fit te zijn om het hoge veranderingstempo te kunnen volgen. Ik ben overtuigd van de kracht van een gezonde leefstijl voor een energieker en gelukkiger leven. Het zou mooi zijn als wij de regie over onze gezondheid weer zelf in handen kunnen nemen. Je hoeft het niet alleen te doen, we doen het samen stap voor stap.

Mijn missie:

Jou laten ervaren hoe lekker gezond onbewerkt eten kan zijn. Hoe goed je je kan gaan voelen met een aantal kleine aanpassingen in jouw leefstijl.

 

Ervaringen van anderen

“Ellen is een fijne gesprekspartner die zonder te oordelen meeluistert en meedenkt. Ik heb nieuwe inzichten en tips gekregen. Als ik terugkijk naar onze gesprekken dan was het fijn om met je te kunnen sparren en het gaf structuur aan het aan de slag gaan. Vooral de meter die we hebben ingevuld en positiever uitkwam dan ik had verwacht, vond ik fijn om inzichtelijk te krijgen en maakte dat ik minder streng over mijzelf denk.”

Ellis, 45 jaar

“Ellen is een coach met voelbaar enthousiasme voor haar vak. Ze heeft een brede visie op gezondheid, is goed op de hoogte van de theorie omtrent leefstijl en gedragsverandering en kan dit ook helder uitleggen. Ze luistert met aandacht en stelt tussendoor goede vragen om je zelf aan het denken te zetten. Ook eigen ervaringen en praktische tips worden gedeeld, waardoor ik elke keer extra gemotiveerd ben om aan mijn doelen te (blijven) werken. Nogmaals bedankt voor de begeleiding!”

Shannon, 27 jaar

“Ik heb het individuele coachtraject bij Ellen gevolgd, omdat ik mezelf een beetje kwijt was. Wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn waarden en wat maakt mij gelukkig? Ik heb in het verleden geleerd om altijd maar door te gaan, mijn best te doen en vanuit wilskracht proberen dingen te bereiken. Ellen heeft me laten inzien dat ik ook kan kiezen voor  ‘beter zorgen voor mijzelf’ en hoe ik dat kan bereiken. De coachsessies hebben mijn leven verrijkt en positief veranderd. Ellen, voor mij ben jij een bijzondere coach jij straalt warmte, rust en energie uit.”

Carla, 33 jaar

Contact formulier

14 + 15 =

Telefoonnummer: 06-53294493
E-mail: ellenvanduijnen@leefstijlXpert.nl
Website: LeefstijlXpert.nl

COOL in Almere

 

 

KvK: 87167743
BTW nr. NL004368847B79
BLCN: 18107671484
AGB onderneming: 90091520, persoonlijk: 90114573
Cool geregistreerd
Kwaliteitsgeregistreerd bij Kabiz 18107671486
Aangesloten bij ZorgDomein

Nuttige links

Ellen van Duijnen Cool Coach
Leefstijlcoach Almere
Leefstijlxpert almere
Leefstijlxpert almere